Automatyka przemysłowa

   Automatyka przemysłowa - Elementy systemów automatyki to:
  • urządzenia i maszyny realizujące produkcję lub procesy przemysłowe: urządzenia do montażu i linie montażowe, urządzenia do transportu bliskiego, systemy paletyzujące, linie pakujące, prasy, roboty;
  • urządzenia kontrolno-pomiarowe zainstalowane na tych maszynach i urządzeniach (aparatura pomiarowa, czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory), systemy wizyjne;

Falowniki

  • urządzenia wykonawcze: zawory, silniki, napędy, przepustnice, pompy dozujące i procesowe;
  • urządzenia sterujące: sterowniki PLC, komputery przemysłowe, panele operatorskie;

Sterowanie

  • oprogramowanie do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych: oprogramowanie sterowników, HMI/SCADA, DCS;
  • systemy łączności: sieci przemysłowe, radiowo-modemowe, GPRS i jego następcy.

automatyka